Fizikalna terapija podrazumjeva liječenje različitim vrstama prirodnih faktora kao što su: voda, svjetlost zvuk, struja. Naravno da se svi ti faktori primjenjuju putem specijalne aparature, kako bi se mogla odrediti doza primjene, trajanje tretmana i vrsta primjene. Ciambella Physical je opremljena najsavremenijim aparatima , tako da uz stručne kadrove: ljekara specijaliste fizikalne medicine, rehabilitacije i fizioterapeute, pruža usluge pregleda. kliničke dijagnostike, liječenja i rehabilitacije bolesnika sa problemima lokomotornog sistema. Svoje uspješno djelovanje pokazuje naročito u oblasti : traumatskih i sportskih povreda, oboljenja i povreda kičmenog stuba, reumatskih stanja i oboljenja, oboljenja i povreda centralnog i perifernog nervnog sistema, poremećaja periferne - venske cirkulacije.

Dobrodošli

Nadamo se da ćete pronaći sve informacije vezane za fizijatriju i za svaku uslugu ponaosob koju nudimo. Ukoli i dalje niste sigurni posjetite nas na sljedećoj adresi:
BANJA LUKA (Trapisti)
Ulica Ilije Garašanina bb
ili nas pozovite na telefon +387 51 305 678
e-mail: ciambellaphysical@blic.net


PONUDA

U našoj ordinaciji vršimo klinički pregled ljekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, klinički pregled ljekara specijaliste ortopedije sa traumatologijom, kompletnu fizikalnu terapiju – kompjuterizovani elektroaparat EXPERT PLUS. Impulsno magnetno polje SUPERA, terapijski ultrazvuk ECO SCAN, preosoterapija QUEEN PRESS, laseroterapija ENERGY, hidroterapija, termoterapija, kineziterapija, manuelna masaža, kratkotalasna dijatermija COMFOTHERM, dijagnoza osteoporoze ultrazvukom OSTEODENZITOMETRIJA, ultrazvuk dječijih kukova i ultrazvuk mekih tkiva.

više o tome >>>>